gyakori kérdések

» Mi a kalibrálás?

 

A kalibrálás azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel (meghatározott feltételek mellett) megállapítható az összefüggés a mérőeszköz vagy a mérőrendszer értékmutatása, illetve a mérendő mennyiségnek mértékkel vagy anyagminta által megtestesített, vagy használati etalonnal megvalósított (helyes) értéke között.

 

Tekintettel a kalibrálásra szánt eszközök sokféleségére és a kalibrálást kérők egyedi igényeire, a kalibrálási árajánlatkéréshez az igényelt szolgáltatást sokkal részletesebben kell körülírni, mint a a hatóságilag szabályozott hitelesítések esetében: megrendelés előtt tisztázni kell, hogy a kalibrálandó eszköznél mely mennyiség mérését, milyen értéktartományban, hány és hogyan elosztott mérési pontban, hányszori ismétléssel, a befolyásoló mennyiségek milyen paraméterkombinációival és milyen feltételezett pontosság alapulvételével kérik a kalibrálást. Az egy-egy eszközre jellemző szokásos kalibrálási árakról érdeklődhet az Ügyfélszolgálatnál, vagy - különösen egyedi igények esetében - a  méréseket lebonyolító szakmeteorológusoktól.

 

 

» Mi a hitelesítés?

 

A joghatással járó mérés csak a mérési feladat elvégzésére alkalmas hiteles mérőeszközzel (hiteles anyagmintával), vagy használati etalonnal ellenőrzött mérőeszközzel lehet végezni. (Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti, különösen, ha a mérési eredményt mennyiség és/vagy minőség tanúsítására - a szolgáltatás és ellenszolgáltatás mértékének megállapítására - vagy hatósági ellenőrzésre és bizonyításra használják fel; továbbá az élet- és egészségvédelem, a környezetvédelem és a vagyonvédelem területén. Használati etalonnal kell rendszeresen ellenőrizni azoknak a joghatással járó mérés elvégzésére használt mérőeszközöknek a pontosságát, amelyek hitelesítése nem kötelező.)

 

Hiteles az a mérőeszköz, amelyet a mérésügyi hatóság  hitelesített, vagy amelynek külföldi hitelesítését első belföldi hitelesítésként elismerte.

 

A közösségi típusvizsgálaton, közösségi első hitelesítésen vagy közösségi egyedi hitelesítésen az Európai Unió bármely tagországában megfelelt mérőeszköz hitelesnek minősül, és belföldi forgalomba hozatala után rá a hiteles mérőeszközökre vonatkozó jogkövetkezményeket kell alkalmazni, ideértve a belföldi időszakos és javítás utáni hitelesítési kötelezettséget is.

 

 

 

»A mérésügyi hitelesítés:

 

célja annak elbírálása, hogy az eszköz megfelel-e a mérésügyi követelményeknek. A hitelesítési engedély kiadását eredményes típusvizsgálat előzi meg,

fajtái: az első, az időszakos és a javítás utáni hitelesítés. A hitelesítés általában mindendarabos, egyes mérőeszköz típusoknál (meghatározott feltételek teljesülése esetében)  mintavételes,

fázisai: annak a megállapítása, hogy a hitelesítendő mérőeszköz az engedélyezett típusnak megfelel-e, méréssel történő vizsgálata annak, hogy a mérőeszköz pontossága megfelel-e a hitelesítési hibahatár követelményének és a hitelesség tanúsító jellel és/vagy okirattal történő igazolása (tanúsítás),

helye: történhet akár az illetékes mérésügyi szerv hivatalában, akár a hitelesítést kérő fél által fenntartott, a mérésügyi szerv által előzetesen elismert hitelesítő laboratóriumban.

Az eszköz hitelesítése során a mérésügyi hatóság műszaki vizsgálattal ellenőrzi és tanúsító jellel és/vagy hitelesítési bizonyítvánnyal igazolja, hogy az eszköz megfelel a hitelesítési engedélyében foglalt követelményeknek.

 

2018  -  minden jog fenntartva  -  handcrafted by juliushard

2018  -  minden jog fenntartva  -  handcrafted by juliushard